Priser

Eleftersyn priser

Eleftersyn priser:

Haste sager klares oftest inden for 2 dage. Normale sager inden for 5 arbejdsdage.
Rapporten gennemgås med den tilstede værende repræsentant og fremsendes på mail med det samme.

Eleftersyn priserne gælder for almindelige boliger og sommerhuse med almindeligt forekommende udhuse, garage og carport.

Dansk El Kontrol's priser på eleftersyn dækningskort

Priserne gælder i følgende Dækningsområde

 • 1595 Kr.      0 –  160 kvadratmeter boligareal
 • 1995 Kr.   161 –  230 kvadratmeter boligareal
 • 2395 Kr.   231 –  300 kvadratmeter boligareal
 • Ved Større ejendomme, landbrug, udlejningsejendomme og Ideelle anparter, aftales prisen individuelt (Ring for tilbud)

Alle priser er inklusiv moms, gebyrer og  kørsel, ingen ekstra omkostninger.

Tilbuds pakker med tilstandsrapport og energimærker.

Læs mere om Eleftersyn

Pris forklaring

Forklaring af Eleftersyn priser

Boligareal og bygningsareal

Priser Eleftersyn er baseret på boligareal, da det er inde i boligen der er flest el-installationer.  Carporte, udhuse og kældre indeholder, som regel meget få el-installationer og alle installationer er oftest udvendige og synlige, hvorfor adskillelse ikke er nødvendig.

De vejledende Eleftersyn priser er baseret på det samlede bygningsareal, 1 sal og kælder tæller ikke. Det vil sige grundarealet på alle bygninger lagt sammen.

Årstal

Dansk El Kontrol’s Eleftersyn priser er ikke årstal afhængige.

I ældre huse hvor der er lavet renoveringer, om og tilbygning med mere, kan der være foretaget forskellige ændringer i el-installationerne. Det er oftest nødvendigt at foretage flere adskillelser for, at kontrollere at både gamle og nyere installationer er udført korrekt.

I nyere bygninger skal det kontrolleres om stikkontakter, tilslutningsteder og fast monterede stationære brugsgenstande (køleskab, opvaskemaskine, tørretumbler og vaskemaskine, m. m) har en jordforbindelse med virksom forbindelse til hovedjordskinnen i eltavlen. I 1979 kom der krav om virksom beskyttelsesleder (jord) til stikkontakter i udhuse og i det fri., samt at fast monterede stationære brugsgenstande (klasse I) forbindes til beskyttelseslederen (jord). I 1994 kom der krav om beskyttelsesleder i alle installationer.

De vejledende Eleftersyn priser er opdelt i årstal efter hovedhusets opførsels tidspunkt, før 2001 (højeste priser) og efter 2001 (laveste priser).

Hvad går pengene til

 • Indbenrettelses gebyr til Sikkerhedsstyrelse (77 Kr.)
 • Moms (20 % af det totale beløb på fakturaen)
 • Transportomkostninger, brændstof, service, vedligehold og værditab af bil
 • Lovpligtig Elinstallatør forsikring, med ekstra dækning for Eleftersyn
 • Medlems kontingent til Tekniq (Garanti ordning)
 • Værktøj, måleudstyr (kalibrering), arbejdstøj
 • Lovpligtig efteruddannelse (14 timer per år)
 • Drift og vedligeholdelse af lovpligtigt Sikkerheds og Kvalitetsstyrings System
 • Tredjeparts kontrol af lovpligtigt Sikkerheds og Kvalitetsstyrings System

Vejledende priser

Vejledende Maksimalpriser på Eleftersyn

For at holde omkostningerne ved salg af boliger nede har Sikkerhedstyrelsen i “Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen” fastsat en maksimal pris som må tages for et Eleftersyn. Eleftersyn priserne følger pris udviklingen i samfundet, se de nyeste vejledende priser på www.retsinformation.dk.

Af Dennis Sørensen